Хирургия

  • екстракция на млечни зъби;
  • екстракция на еднокоренови и многокоренови зъби;
  • екстракция на фрактурирани и разрушени зъби;
  • лечение на абцеси.