Профилактика

  • предпазване на зъбите от възникване на кариес.
  • предпазване от възпаление на лигавицата;
  • навременна диагностика;
  • обучение и мотивация за добра устна хигиена.