Ортопедично лечение

  • изработват се всички видове неснемаеми конструкции: коронки и мостове от метал, пластмаса и керамика, временни конструкции, поправки
  • изработват се всички видове снемаеми протези – от пластмаса, метал и комбинирани между подвижно и неподвижно свързани.
Денталният център разполага със собствена зъботехническа лаборатория, коятро осигурява бърза и качествена комуникация и преференциално изпълнение на поръчките.