Консервативно зъболечение

  • лечение на кариес – с химио, фотополимерри и амалгами;
  • лечение на пулпити;
  • лечение на периодонтити;
  • лечение на гангрени;
  • изграждане на разрушени и счупени зъби.
  • лечение на гингивити и парадонтити, венечни джобове:
  • почистване на зъбен камък и плака с ултразвуков апарат;
  • изработка на шини за стабилизиране на зъбите.
Всички манипулации може да се извършват под анестезия (упойка), което гарантира липса на болка.