Избелване на зъбите

  • избелване в денталния кабинет;
  • избелване с индивидуални шини в домашни условия, под периодично лекарско наблюдение.