Детско зъболечение и ортодонтия

  • лечение на детските зъби и меките тъкани;
  • обучение в добра и правилна устна хигиена, мотивация.
  • изработване на шини за подреждане на зъбите и коригиране на захапката.